Activitats 2018 - 2019

  1. Museu Història

    Els alumnes de tercer i quart de la ESO vam anar al museu d’història de Barcelona el 4 de juny del 2019. A través de l’assignatura d’història, els alumnes de tercer van realitzar una sortida a aquest museu per acabar de consolidar els coneixements apresos al llarg del curs sobre l’Edat Mitjana. L’itinerari que es va fer oferia una visió de l’evolució de Catalunya al llarg de vuit segles d’història centrant-se en els principals fets polítics i els aspectes socials i de vida quotidiana. Els principals temes treballats van ser: l’Islam i l’Al-Àndalus; els orígens de Catalunya; la societat feudal i la política i la vida a les ciutats.

    Els alumnes de quart d’ESO van fer un taller sobre la Revolució Industrial. En aquesta activitat es van investigar els efectes de la revolució industrial a Catalunya a través de les peces exposades al Museu i dels sis personatges que construeixen els alumnes, fidels a la història.