PFI Auxiliar en Vivers i Jardins

ACCÈS

El P.F.I. específic (Programa de formació i inserció) està concertat amb el Departament d’Educació i adreçat a joves amb necessitats educatives especials, derivades d’una discapacitat intel·lectual lleugera o intel·ligència límit, que compleixin els següents
requisits:

 • Ser major de 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any d’inici del curs) i prioritàriament menor de 21 anys.
 • No haver obtingut la graduació en educació secun-dària obligatòria al final del seu procés formatiu
 • Tenir una clara voluntat de desenvolupar aquest ofici i un elevat grau d’autonomia.

OBJECTIUS

Facilitar la incorporació laboral dels joves, proporcionant-los una formació bàsica i professional. Orientació de cara a una possible continuïtat en l’itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mig.

CERTIFICACIÓ

Les persones que superen el programa obtenen una Certificació acadèmica i professional que acredita les competències professionals adquirides en auxiliar de jardins i vivers.

 

SORTIDES PROFESSIONALS

Es pot accedir al món laboral, com a:

 • Auxiliar de jardinería, de viver
 • Professional del sector agrícola
 • Professional del sector del comerç de plantes i estris de jardineria

ORGANITZACIÓ

 • Durada: Dos cursos escolars (1000 hores/curs)
 • Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
 • Menjador: El centre disposa de servei de menjador.
 • Transport: Cal utilitzar el transport públic per arribar al centre.
 • El Consell Comarcal del Vallès Occidental ofereix una beca als alumnes de la comarca.