IFE Auxiliar en Cura d’Animals i Espais Verds

QUÈ ÉS UN IFE?

Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals que s’adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l’objectiu d’oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies.

ACCÈS

 • Poden accedir als itineraris els joves amb les necessitats abans indicades que tenen com a mínim 16 anys i com a màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que hagin aconseguit el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria, però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

DESCRIPCIÓ

Aquest IFE té com a finalitat la formació dels alumnes per poder desenvolupar tasques d’auxiliar d’atenció als animals, de manteniment i d’higiene en instal·lacions ramaderes, de producció de plantes en vivers i en centres de jardineria, de manteniment de jardins, parcs i zones verdes, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com les competències de comunicació, d’autonomia personal i de participació en activitats comunitàries.

OBJECTIUS

Oferir atenció educativa, a l’etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies per tal de:

 • Incrementar-ne l’autonomia personal.
 • Assolir les competències professionals que facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

CERTIFICACIÓ

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció del certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals aconseguides.ORGANITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

 • Durada:
  4 cursos acadèmics (3.360 hores)
 • Horari:
  – De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
  – Dilluns i dimarts de 15 a 16:30 hores
 • Menjador:
  El centre disposa de servei de menjador.
 • Transport:
  Disponibilitat de transport públic per arribar al centre.
  El Consell Comarcal del Vallès Occidental ofereix una beca als alumnes de la comarca.

 

CONTINGUTS

Mòduls professionals comuns

 • Vida Saludable i Cura d’un Mateix (210 hores)
 • Comunicació i Relacions Interpersonals (210 hores)
 • Viure en Entorns Propers (175 hores)
 • Ús d’Establiments i Serveis (140 hores)
 • Organització Personal (175 hores)
 • Activitats Comunitàries (140 hores)
 • Participació Ciutadana (140 hores)
 • Iniciació a l’Activitat Laboral (385 hores)
 • Organització de les Empreses (105 hores)
 • Món Laboral (105 hores)
 • Desenvolupament en el Lloc de Treball (140 hores)
 • Tutoria (70 hores per curs)

Mòduls professionals específics

 • Operacions Bàsiques d’Atenció als Animals (140 hores)
 • Operacions Bàsiques de Producció i Manteniment de Plantes en Vivers i Centres de Jardineria (245 hores)
 • Operacions Auxiliars de Manteniment i Higiene en Instal·lacions Ramaderes (140 hores)
 • Operacions Bàsiques per al Manteniment de Jardins, Parcs i Zones Verdes (245 hores)
 • Formació en Centres de Treball (385 hores)