1. Smartick & glifing

  Amb la intenció d’introduir nou sistemes d’aprenentatge que facilitin l’adquisició de les competències bàsiques per part dels nostres alumnes l’escola Barcanova ha posat en marxa nous projectes educatius basats en les noves tecnologies. Un dedicat a l’aprenentatge de les competències matemàtiques i un altre dedicat a les competències lingüístiques.

   

  Smartick és un mètode online d’aprenentatge de les matemàtiques. Cada dia els alumnes de primer d’ESO dediquen 15 minuts per resoldre les activitats plantejades. Les sessions són per tant curtes i personalitzades. Al final d’aquestes sessions és fa la correcció i per finalitzar jocs optatius per desenvolupar l’orientació espacial, l’ordenament lògic…

  “L’alumne reforça el càlcul mental, aprèn a pensar i raonar i millora la seva comprensió lectora.

  El mètode s’adapta a la capacitat i ritme d’aprenentatge de l’alumes, fent-li treballar a la frontera de la màxima competència.

  Potencia el reforç positiu amb jocs i passatemps en un món virtual. Compta amb vídeo-tutorials de suport per explicar nous conceptes. L’alumne treballa de forma autònoma, amb correcció d’exercicis i feedback immediat a l’alumne, el que facilita l’aprenentatge.”

  Aquest treball es pot continuar des de casa amb l’ajuda d’un ordenador o tablet. I és molt fàcil el seguiment dels resultats per part del pares i professors.

  Sembla que l’experiència estant sent molt positiva e interessant i les competències treballades milloren en tots els casos i continuarem treballant en aquest sentit.

  Per assolir les competències lingüístiques al llarg d’aquest curs estem treballat amb la metodologia Glifing. Aquest mètode consisteix en fer un entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic. Es duen a terme quatre sessions individuals a la setmana d’entre 10 i 15 minuts i adaptades a cada nivell. És un entrenament lúdic basat en jocs que ajuda a millorar la lectura i dirigit a aquell alumnat que presenta més dificultats en aquest aspecte (p.ex.TEL, Dislèxia).

  Des de casa o l’escola, amb un ordinador i convertint la lectura en un joc, el nen s’entrena amb el mètode Glifing , 4 dies a la setmana. Les sessions s’organitzen de manera graduada, a el ritme d’aprenentatge i evolució de l’usuari.

  Glifing avalua automàticament els avanços de l’infant i s’adapta a les seves noves necessitats. El nen millora en actitud i autoestima; pren consciència de fer menys errors i veu com augmenta la seva velocitat lectora.

  L’evolució dels alumnes ha esta molt satisfactòria i entenem que el mètode és molt eficaç en la majoria dels casos.

   

   


 2. ROBÒTICA, PENSAMENT COMPUTACIONAL, CODIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ.

   

  “Resoldre creativament els problemes i, a més a més, entendre la tecnologia per poder-la fer servir amb el màxim partit possible són necessitats i deures de l’escola del segle XXI.”

  Des de fa us cursos hem posat en marxa a l’escola, dintre de l’assignatura d’informàtica, recursos i metodologies encaminades a fer accessible la robòtica, el pensament computacional i la codificació als nostres alumnes dintre de les seves capacitats.

  La robòtica educativa és un sistema d’ensenyament interdisciplinari que permet als estudiants desenvolupar àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, el que en anglès es coneix amb les sigles STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de Lingü.stica i Creativitat.

  Els estudiants aprenen a construir models que normalment van acompanyats d’un programa informàtic que fa que el robot executi ordres (ja sigui desplaçar-se, identificar colors, mesurar distàncies a un objecte,..). Els sistemes de programació que se solen utilitzar en una fase inicial gairebé sempre estan basats en icones i no en instruccions escrites, perquè l’aprenentatge sigui més atractiu i intuïtiu. La finalitat és que l’estudiant es familiaritzi amb els dispositius programables, cada vegada més presents en la nostra societat (ordinadors, telèfons mòbils, …). Amb aquesta capacitat per entendre com es programen els robots, adquireixen una habilitat que els hi serà molt útil en el seu futur personal i professional.

   

  Lego Wedo 2.0

  En el cas de la nostra escola fem servir el kit de robòtica de Lego Wedo 2.0. Els alumnes de primer i segon de l’ESO han de construir, amb peces de lego i seguint les instruccions a la pantalla de la tablet, petits robots programables. El kit compta amb un motor, un sensor de presència i un sensor d’inclinació. Desprès han de programar amb l’ajuda de la tablet conectada via Bluetooth al robot, moviments i altres accions i reptes. La programació és realitza mitjançant blocs de programació de diferents colors així l’aprenentatge es més intuïtiu i atractiu.

  Tynker

  Tynker és una plataforma on-line de programació educativa dirigida a ensenyar als nens a fer jocs i programes. En lloc d’escriure el codi font, arrosseguem visualment blocs de codi i els ajustem. El disseny i els principis visuals es basen en Scratch. Els alumnes de 2n i 3r d’ESO aprenen resolent trencaclosques, construint els seus propis jocs, controlant robots, etc. Tot això utilitzant blocs que es connecten, com en la aplicació anterior.. Tynker destaca en l’aspecte visual-creatiu de el desenvolupament de jocs. Els blocs representen conceptes de programació que permeten crear pràcticament qualsevol cosa que puguem imaginar, com personatges animats, targetes de felicitació, vídeos musicals i fins i tot videojocs. Per a això es seleccionaran plantilles (escenaris, personatges, sons …) que seran personalitzades i amb les que es interactuarà mitjançant la utilització de comandaments o blocs lògics.

  Tynker també té un sistema de gestió de classes per als docents. Els alumnes de 1r i 2n de l’ESO disposem d’un compte d’usuari i podem fer un seguiment de les activitats i els progressos dels alumnes. Es poden administrar classes, afegir i preparar lliçons, completar un llibre de qualificacions i altres tasques que ens permetran avaluar el progrés dels nostres alumnes amb aquesta eina de programació educativa.

  Scratch

  “L’equip de Scratch utilitza una metàfora: a l’habitació de Scratch, el sòl és baix per a que tothom ho tingui senzill per començar; el sostre és alt per oferir opcions complexes — i és que es poden fer programes ben enrevessats; i el més important: les parets són amples per acollir tot tipus de projectes. Perquè cada projecte és significatiu per al seu creador, però no esperarem que aquell mateix ho sigui per a tots els nens i nenes.”

  Scratch és un pas més a l’hora d’introduir el pensament computacional i la codificació. Scratch és un entorn de programació visual per blocs adreçat a infants i joves que permet crear històries, jocs i animacions i compartir-les amb altres persones d’arreu del món.

  “Per a nosaltres, programar no és un conjunt d’habilitats tècniques, sinó un nou tipus d’alfabetització i expressió personal, valuosa per a cadascú, tant com aprendre a escriure. Veiem la programació com una nova manera perquè les persones organitzin, expressin i comparteixin les seves idees.”

  En aquest cas fem servir scratch amb alumnes de tercer i quart de l’ESO, Cada alumne segueixen les activitats segons les seves capacitats. És tracta d’una continuació de les activitats realitzades amb Wedo i Tynker amb moltes més possibilitats de programació.

  Scratch també ofereix la possibilitat de crear classes i grups per supervisar i avaluar el treball dels alumnes.

  “El pensament computacional implica descomposar o desconstruir aquest problema en parts més petites, amb la finalitat que sigui més fàcil de resoldre’l. Però, també té present les iteracions, és a dir, repetir una acció fins que se’n compleixi una altre; la possibilitat de fer tasques o accions en paral·lel, i la resposta a esdeveniments; sempre tenint en compte opcions condicionals. Aquí podríem trobar analogies amb qualsevol problema del nostre entorn, de la mateixa manera que podríem trobar similituds entre anar a fer encàrrecs una tarda i programar un robot.”

  Amador Esmeralda

   

   


 3. ESCOLA NOVA 21.

  EN QUIN PUNT ENS TROBEM?

  Des de que vam entrar a formar part d’Escola Nova 21, no hem parat de treballar i participar als diversos tallers formatius que es proposen des d’aquest projecte per anar avançant cap al canvi.
  En aquests darrers mesos, hem realitzat 2 sessions on ens hem trobat amb els claustres dels altres centres participants del Vallès  Occidental Est i hem pogut començar a compartir experiències, dubtes, realitats,…  
  La primera sessió va ser el passat dia 3 de maig i es va dur a terme a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Després d’unes breus presentacions, es van iniciar les dinàmiques per poder treballar i debatre en quin punt ens trobem i quins són els reptes amb els quals ens trobem i ens podem trobar al llarg del camí cap aquest canvi. A més, també vam fer un anàlisi de la situació actual i la necessitat de canviar en aquesta societat de la informació.
  La segona sessió va ser el dia 6 de juny i, en aquest cas, ja es va fer en un centre acollidor. Escola Barcanova es va oferir per ser el centre a visitar. Es van fer vàries dinàmiques entorn la necessitat de crear un equip impulsor que seria l’encarregat de generar tots aquests canvis i dinamitzar tot el procés i, després de visitar el centre i conèixer quina és la línia de treball, es va fer la última dinàmica per entendre que cal que l’escola s’adapti al moment actual i a les necessitats que tenen els nostres alumnes en la societat actual.
  Ara, continuem treballant cap aquest canvi i, al setembre, el reprendrem amb forces, amb l’equip impulsor ja creat i ganes de continuar avançant dins d’aquest petit però gran projecte.


 4. ESCOLES VERDES

  Continuem reballant en el projecte escoles verdes. Aquest any hem participat de nou en el seminari “Educació per la sostenibilitat. Seminari de coordinació d’equips de centre” a on hem pogut descobrir recursos i activitats que ens permeten anar millorant la nostra pràctica educativa envers tot el tema de la sostenibilitat, el reciclatge i la millora pel medi ambient. A més a més, aquest any el format era diferent; hi havia 3 sessions més teòriques, dins d’aula i, posteriorment, aquesta formació s’havia de complementar amb una excursió o taller. En el nostre cas, vam fer una sortida al riu per tal de veure quines activitats es poden realitzar amb els alumnes amb una sortida d’aquestes característiques.
  Tot i així, d’entre les classes dins de l’aula, la última la vam realitzar en un centre acollidor. Aquest any es va tractar del Centre FEDAC de Ripollet, i després de visitar l’escola vam poder comentar millores i, sobretot, els processos que havíem de fer tots pel tancament d’aquest curs.
  D’entre les propostes de millora que ja teníem plantejades, destaquem la de la granja, que ja la tenim en ple funcionament aquest curs i, de cara l’any vinent, volem iniciar un parell de propostes noves que ens permetran continuar avançant en alguns camps.

  Aquí podreu mirar el nostre pla d’acció pel curs 2017-2018

  Pla-daccia-anual_17-18-1
  Descarregar PDF


 5. l’Escola Nova 21

  Escola-Nova-21

  L’Escola Barcanova ha estat inserida al projecte innovador que s’ha iniciat per tal d’acompanyar l’ensenyament cap a un sistema educatiu avançat. Així doncs, el passat dia 28 de setembre, vam rebre la confirmació de que entràvem al programa d’Escola Nova 21 i volem informar-vos una mica sobre què implica aquesta noticia per a l’escola i tots els membres educatius implicats (alumnat, famílies, docents,…)

  Què vol l’Escola Nova 21?
  Construir un sistema educatiu avançat, adequat a la societat en la que vivim, i on es transmeti un aprenentatge rellevant i amb sentit a través de la col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu; tant entre els alumnes com entre els docents dels centres participants.

  Què proposa l’Escola Nova 21?
  Catalitzar les iniciatives de canvi educatiu existents, de la mà de les escoles que han estat liderant processos de canvi disruptiu i d’innovació, i fer-les confluir amb la recerca sobre aprenentatge i amb el treball dels organismes internacionals. El treball conjunt durant els tres anys de durada del programa ha de generar un ecosistema educatiu avançat que creixi i ajudi el conjunt del sistema a canviar, millorant-ne la fonamentació i el treball, de manera que contribueixi a l’onada de canvi educatiu que es dóna a la nostra societat i a molts indrets del món.

  Així doncs, busca:

  1) Crear un ecosistema educatiu avançat; a partir de 26 escoles impulsores i les 467 que finalment s’han inscrit al programa per treballar pel canvi de forma conjunta. Entre totes, hi haurà 30 centres que rebran un assessorament i capacitació intensius per garantir-ne la seva transformació.

  2) Contribuir a la onada del canvi; generant la fonamentació, estratègies i les fases per possibilitar el canvi en el sistema educatiu global.

  Quin és el marc comú d’escola avançada?
  1. Un propòsit educatiu orientat a proporcionar competències per a la vida; donat que l’educació ha de proporcionar la capacitat d’adaptar-se per poder participar a la societat del coneixement i actuar amb responsabilitat dins d’un món globalitzat. Per aquest motiu, l’educació ha de basar-se en una perspectiva que inclogui:

  a. Aprendre a conèixer; adquirint instruments pel domini del coneixement i la comprensió del món, aprenent al llarg de la vida. Més enllà dels temes que es transmeten a l’escola actualment, es busca l’aprenentatge autònom.

  b. Aprendre a fer; desenvolupant habilitats necessàries per actuar sobre l’entorn.

  c. Aprendre a viure junts; adquirint els valors dels drets humans, dels principis democràtics, de l’entesa intercultural,… per tal de participar i cooperar amb els altres en totes les activitats humanes i socials.

  d. Aprendre a ser; participa dels 3 aprenentatges anteriors i ha de permetre el desenvolupament personal propi i la capacitat d’actuar amb major autonomia, més criteri i més responsabilitat personal. Desenvolupant el pensament autònom i crític, amb desenvolupament propi.

  2. Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen. Així, cal tenir en compte els següents principis de forma combinada i flexible:

  a. L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge i han de ser els protagonistes del procés, estimulant el seu compromís i una participació activa i autoregulada en la construcció del propi coneixement.

  b. L’aprenentatge ha de ser un procés de naturalesa social i, per tant, cooperatiu. Però deixant lloc, també, a l’aprenentatge autònom i la recerca personal.

  c. Les emocions són part integral de l’aprenentatge, això implica que les experiències educatives han de ser motivadores i interessants per l’alumnat.

  d. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals; contemplant diferències en coneixements previs, estils, estratègies, interessos i motivacions.

  e. L’esforç es clau per l’aprenentatge, així doncs, cal fomentar entorns d’aprenentatge que estimulin l’autosuperació evitant la pressió excessiva.

  f. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, retroalimenta el procés d’aprenentatge i el disseny de la pròpia acció educativa.

  g. Aprendre consisteix a construir connexions horitzontals entre àrees de coneixement i matèries que permetin la translació de les estructures de coneixement a noves situacions, per tal d’obtenir nivells de comprensió més profunds.

  3. Mecanismes d’avaluació per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar tot el ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació.
  D’aquesta manera, l’avaluació formativa dóna protagonisme als alumnes i serveix per millorar l’aprenentatge, tenint en compte tant aspectes cognitius com físics, socials i emocionals.

  4. Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la seva acció educativa i que contempli els 3 principis següents:
  a. Una organització al servei de la naturalesa; subordinada a les necessitats que planteja el disseny, desenvolupament i sostenibilitat de les experiències comentades (organització del professorat i alumnat, estructures flexibles,…).

  b. Un lideratge per a l’aprenentatge; amb visió, estratègies i dissenys sustentats per l’evidència sobre l’aprenentatge i l’autoavaluació.
  c. Una organització oberta i permeable, capaç de generar les sinergies necessàries per al desenvolupament del seu capital professional, social i cultural, a través de la col·laboració amb famílies, universitats, institucions culturals, empreses i especialment entre altres escoles i entorns d’aprenentatge.

  Com ho faran?
  1. Anàlisi, identificació i disseny del canvi; desenvolupant un sistema d’autodiangòstic (es passarà la segona quinzena d’octubre).
  2. Accions de capacitació intensiva; de les 467 escoles, s’escolliran 30 escoles (mostra representativa) que tindran un acompanyament i assessorament al llarg del procés, així com formació tant de l’equip directiu com dels mestres.
  3. Material i guies per a la transformació; que guiïn la transformació d’altres centres.
  4. Edició de materials que demostrin els aprenentatges, tant de la recerca com del desenvolupament del projecte. Materials que tinguin orientació pràctica i puguin ser aplicats a les escoles.

  s1

  s2

  s3

   

  peu_post


 6. Escoles verdes

  Quan l’any 2000 l’Ajuntament de Santa Perpètua ens va proposar participar al projecte Escoles Verdes, impulsat pel Departament d’Ensenyament i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, vam veure clara la importància del mateix per  completar la formació dels nostres alumnes i ens vam posar a treballar amb ganes i il·lusió. Educar en el respecte al Medi Ambient d’una forma participativa i donar exemple des de l’escola és una excel·lent manera de formar persones amb inquietuds ambientals. Gràcies a la participació de professors, alumnes i personal no docent hem aconseguit renovar el distintiu i desde l’any 2002 podem dir amb orgull que som Escola Verda i el projecte va per bon camí: després de realitzar una auditoria ambiental  del centre, hem proposat una sèrie d’accions que s’han anat actualitzant, per millorar el funcionament del mateix amb criteris mediambientals.


 7. Filmació escoles verdes

  Escoles Verdes compleixen 15 anys!!!! Per aquest motiu s’està realitzant un vídeo commemoratiu d’aquest esdeveniment i hem tingut l’honor de poder formar part de la filmació. Una de les activitats que es realitzen a l’escola són els tallers de paper reciclat i d’enquadernació a altres escoles de la zona realitzats amb la col·laboració dels nostres alumnes. A més de poder gaudir de l’entorn la jornada es completa amb activitats amb els cavalls i els ponis de la hípica. És en el context d’aquesta activitat que s’ha realitzat la filmació a la escola Barcanova. Estem molt contents de la continuïtat d’aquest projecte i de poder formar part del mateix. Felicitats!!!!