Smartick & glifing

Amb la intenció d’introduir nou sistemes d’aprenentatge que facilitin l’adquisició de les competències bàsiques per part dels nostres alumnes l’escola Barcanova ha posat en marxa nous projectes educatius basats en les noves tecnologies. Un dedicat a l’aprenentatge de les competències matemàtiques i un altre dedicat a les competències lingüístiques.

 

Smartick és un mètode online d’aprenentatge de les matemàtiques. Cada dia els alumnes de primer d’ESO dediquen 15 minuts per resoldre les activitats plantejades. Les sessions són per tant curtes i personalitzades. Al final d’aquestes sessions és fa la correcció i per finalitzar jocs optatius per desenvolupar l’orientació espacial, l’ordenament lògic…

“L’alumne reforça el càlcul mental, aprèn a pensar i raonar i millora la seva comprensió lectora.

El mètode s’adapta a la capacitat i ritme d’aprenentatge de l’alumes, fent-li treballar a la frontera de la màxima competència.

Potencia el reforç positiu amb jocs i passatemps en un món virtual. Compta amb vídeo-tutorials de suport per explicar nous conceptes. L’alumne treballa de forma autònoma, amb correcció d’exercicis i feedback immediat a l’alumne, el que facilita l’aprenentatge.”

Aquest treball es pot continuar des de casa amb l’ajuda d’un ordenador o tablet. I és molt fàcil el seguiment dels resultats per part del pares i professors.

Sembla que l’experiència estant sent molt positiva e interessant i les competències treballades milloren en tots els casos i continuarem treballant en aquest sentit.

Per assolir les competències lingüístiques al llarg d’aquest curs estem treballat amb la metodologia Glifing. Aquest mètode consisteix en fer un entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic. Es duen a terme quatre sessions individuals a la setmana d’entre 10 i 15 minuts i adaptades a cada nivell. És un entrenament lúdic basat en jocs que ajuda a millorar la lectura i dirigit a aquell alumnat que presenta més dificultats en aquest aspecte (p.ex.TEL, Dislèxia).

Des de casa o l’escola, amb un ordinador i convertint la lectura en un joc, el nen s’entrena amb el mètode Glifing , 4 dies a la setmana. Les sessions s’organitzen de manera graduada, a el ritme d’aprenentatge i evolució de l’usuari.

Glifing avalua automàticament els avanços de l’infant i s’adapta a les seves noves necessitats. El nen millora en actitud i autoestima; pren consciència de fer menys errors i veu com augmenta la seva velocitat lectora.

L’evolució dels alumnes ha esta molt satisfactòria i entenem que el mètode és molt eficaç en la majoria dels casos.