PFI Auxiliar d’Activitats Forestals

ACCÈS

El P.F.I. específic (Programa de formació i inserció) està concertat amb el Departament d’Educació i adreçat a joves amb necessitats educatives especials, derivades d’una discapacitat intel·lectual lleugera o intel·ligència límit, que compleixin els següents
requisits:

 • Ser major de 16 anys (complerts abans del 31 de desembre de l’any d’inici del curs) i prioritàriament menor de 21 anys.
 • No haver obtingut la graduació en educació secun-dària obligatòria al final del seu procés formatiu
 • Tenir una clara voluntat de desenvolupar aquest ofici i un elevat grau d’autonomia.

DESCRIPCIÓ

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya.

OBJECTIUS

Facilitar la incorporació laboral dels joves, proporcionant-los una formació bàsica i professional. Orientació de cara a una possible continuïtat en l’itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mig.

CERTIFICACIÓ

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

ORGANITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

ORGANITZACIÓ

 • Durada: Un curs acadèmic (1.000 hores)
 • Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
 • Menjador: El centre disposa de servei de menjador.
 • Transport: Cal utilitzar el transport públic per arribar al centre.
 • El Consell Comarcal del Vallès Occidental ofereix una beca als alumnes de la comarca.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Repoblació i Infraestructura Forestal
 • Silvicultura i Plagues
 • Activitats Auxiliars en Aprofitaments de la Fusta
 • Operacions Auxiliars de Desembosc
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

 • Inclouen: Qualificació professional completa: AGA399_1: Activitats auxiliars en conservació i millora de forests.