ESCOLA NOVA 21.

EN QUIN PUNT ENS TROBEM?

Des de que vam entrar a formar part d’Escola Nova 21, no hem parat de treballar i participar als diversos tallers formatius que es proposen des d’aquest projecte per anar avançant cap al canvi.
En aquests darrers mesos, hem realitzat 2 sessions on ens hem trobat amb els claustres dels altres centres participants del Vallès  Occidental Est i hem pogut començar a compartir experiències, dubtes, realitats,…  
La primera sessió va ser el passat dia 3 de maig i es va dur a terme a l’Ajuntament de Montcada i Reixac. Després d’unes breus presentacions, es van iniciar les dinàmiques per poder treballar i debatre en quin punt ens trobem i quins són els reptes amb els quals ens trobem i ens podem trobar al llarg del camí cap aquest canvi. A més, també vam fer un anàlisi de la situació actual i la necessitat de canviar en aquesta societat de la informació.
La segona sessió va ser el dia 6 de juny i, en aquest cas, ja es va fer en un centre acollidor. Escola Barcanova es va oferir per ser el centre a visitar. Es van fer vàries dinàmiques entorn la necessitat de crear un equip impulsor que seria l’encarregat de generar tots aquests canvis i dinamitzar tot el procés i, després de visitar el centre i conèixer quina és la línia de treball, es va fer la última dinàmica per entendre que cal que l’escola s’adapti al moment actual i a les necessitats que tenen els nostres alumnes en la societat actual.
Ara, continuem treballant cap aquest canvi i, al setembre, el reprendrem amb forces, amb l’equip impulsor ja creat i ganes de continuar avançant dins d’aquest petit però gran projecte.